Mida del text: Aa Aa Aa

Institut d'Estudis Catalans

L'AUTORA

LA FUNDACIÓ

Activitats

1992 - 1994

Premi i ajuts

La Comissió Tècnica de la Fundació Mercè Rodoreda, formada pels senyors Joaquim Molas, Jordi Sarsanedas i Joan Triadú, acordà no concedir el Premi Mercè Rodoreda dels anys 1993 i 1994.

La Comissió Tècnica va concedir els ajuts als treballs següents:

Fons Mercè Rodoreda

Una vegada organitzat i catalogat l'arxiu del Fons Mercè Rodoreda, es va organitzar un acte públic per a celebrar la seva inauguració, que va tenir lloc el dia 14 de juny de 1994, sota la presidència de l'Il·lm. Sr. Emili Giralt i Raventós, president de l'IEC i de la Fundació Mercè Rodoreda, i amb la participació del senyors Daniel Girat-Miracle, L'obra pictòrica de Mercè Rodoreda, Joan Anton Benach, L'obra teatral de Mercè Rodoreda; i Joan Triadú, La plaça del diamant i la novel·la de Mercè Rodoreda.

El fons va quedar dividit en tres apartats:

També es va crear una biblioteca integrada per les edicions de les obres de l'autora, les traduccions i la crítica.