Mida del text: Aa Aa Aa

Institut d'Estudis Catalans

L'AUTORA

LA FUNDACIÓ

Activitats

Premis i ajuts

Bases dels Ajuts Fundació Mercè Rodoreda

(Mercè Rodoreda i Gurguí, escriptora. Barcelona, 1908 - Girona, 1983).

22a convocatòria. Ajuts instituïts l’any 1994.

Oferts a graduats universitaris.

La Fundació Mercè Rodoreda convoca fins a quatre ajuts per a l’elaboració d’un treball en una de les línies següents:

a) Estudi de la novel·la catalana feta entre els anys 1939 i 1983.

b) Estudi de la recepció crítica de l’obra en general o d’alguna obra en particular de Mercè Rodoreda en un país o en un grup de països.

c) Estudi d’un tema lliure relacionat amb la vida o l’obra de Mercè Rodoreda.

La Comissió Tècnica del Patronat de la Fundació es reserva el dret de modificar el nombre d’ajuts de cadascuna de les modalitats, té la potestat de no adjudicar tots els ajuts que es convoquen i nomenarà una tutoria per a cada un dels investigadors guardonats.

Les candidatures s'han de tramitar telemàticament per mitjà del formulari disponible al web de l'IEC, http://premis.iec.cat/premis/premis.asp, en el qual caldrà adjuntar els documents següents:

1) Una còpia del títol o un certificat oficial acadèmic.

2) El curriculum vitae.

3) Una còpia del DNI o del passaport.

4) L’aval d’un professor universitari o d’escola superior o d’un membre de l’Institut d’Estudis Catalans que es responsabilitzi de la capacitat científica de la persona sol·licitant.

5) El pla del treball.

6) La declaració de la situació professional. En cas de no tenir-ne, declaració que no es perceben altres ingressos.

L’import dels ajuts, dotats per la Fundació Mercè Rodoreda, és de tres mil euros (3.000 €) per ajut. Les persones premiades rebran un diploma acreditatiu.

Termini d’admissió de candidatures: 30 de novembre de 2017, a les 13 hores.