Mida del text: Aa Aa Aa

Institut d'Estudis Catalans

L'AUTORA

LA FUNDACIÓ

Activitats

Premis i ajuts

Bases del Premi Fundació Mercè Rodoreda

(Mercè Rodoreda i Gurguí, escriptora. Barcelona, 1908 - Girona, 1983).

Premi instituït l’any 1992.

Ofert al millor treball d’investigació inèdit, en qualsevol llengua, sobre la novel·la i el conte del segle XX i en especial sobre l’obra de Mercè Rodoreda.

L'obra ha de tenir un mínim de cinquanta pàgines

Les candidatures s'han de tramitar telemàticament per mitjà del formulari disponible al web de l'IEC http://premis.iec.cat/premis/premis.asp, en el qual caldrà adjuntar el PDF del treball i una còpia del DNI. Tres exemplars impresos en format ISOA4 a un espai i mig d'interlineat i relligats –acompanyats del comprovant de la tramitació telemàtica- s'han de dipositar a la seu de l'IEC, carrer del Carme, 47, de Barcelona. Cal fer constar la informació següent:

- nom i cognoms dels autors,

- adreça postal i electrònica i telèfon dels autors,

- NIF dels autors,

- una declaració signada pels autors que el treball s’ajusta a aquestes condicions.

En farà l’adjudicació la Comissió Tècnica del Patronat de la Fundació Mercè Rodoreda.

El premi només pot ésser atorgat una sola vegada a la mateixa persona.

L’obra premiada resta propietat dels autors.

La dotació del premi, que aporta la Fundació Mercè Rodoreda, és de sis mil euros (6.000 €) i la persona premiada rebrà un diploma acreditatiu.

Termini d’admissió de candidatures: 30 de novembre de 2017, a les 13 hores.