Text size: Aa Aa Aa

Institut d'Estudis Catalans

THE AUTHOR

FOUNDATION

Mission

La finalitat de la Fundació és tenir cura de la figura i de l’obra de l’escriptora Mercè Rodoreda, gestionar-ne el patrimoni intel·lectual, i divulgar i promoure els estudis sobre l’autora i la seva obra.

Per a la consecució dels fins fundacionals, la Fundació desenvolupa les activitats que el Patronat considera necessàries directament i/o en col·laboració amb altres entitats, institucions o persones, d’acord amb el que estableix la normativa sobre fundacions. En concret, a fi de dur a terme la finalitat fundacional, la Fundació desenvolupa les activitats que, sense ànim exhaustiu, s’enumeren a continuació:

a) Concedir premis a treballs d’investigació sobre la narrativa catalana del segle xx, titulats “Premis Fundació Mercè Rodoreda”. Cada premi ha d’ésser anunciat degudament per tal que hi puguin aspirar els qui, de qualsevol nacionalitat, vulguin fer-ho.

b) Concedir també, aplicant la mateixa normativa que per a la concessió dels premis, ajuts de tot tipus per a estudis i treballs relacionats amb la narrativa catalana del segle XX i principalment amb l’estudi i divulgació de l’obra de la senyora Mercè Rodoreda.

c) La constitució d’una biblioteca que contingui tota l’obra de la senyora Mercè Rodoreda i també les seves traduccions, i l’adquisició de tot tipus de material relatiu a l’autora per a la constitució de l’arxiu i la biblioteca Mercè Rodoreda.

d) La custòdia dels documents de la senyora Mercè Rodoreda i Gurguí que siguin de titularitat de la Fundació i dels altres que li siguin confiats.

e) Organitzar activitats relacionades amb la divulgació de l’escriptora i de la literatura catalana.