Amb data 3 de maig de 2023 la Fundació La Mirada ha lliurat el seu fons documental i editorial a la Fundació Mercè Rodoreda.

OBJECTIUS

      La Fundació La Mirada es va constituir el 1989 amb la finalitat de promoure la investigació, l’estudi i la difusió de la literatura i les arts plàstiques catalanes, preferentment en l’àmbit de Sabadell i en el període comprès entre el final del segle XIX i la Segona Guerra Europea.
      En aquest sentit, les activitats de la Fundació se centren, primerament, en l’edició de textos originals encara inèdits o dispersos en diaris i revistes d’època i, en segon lloc, en la reedició crítica d’obres actualment introbables i desconegudes del gran públic. Igualment, la Fundació s’encarrega de recollir i divulgar material gràfic, de documentació o de creació, en l’àmbit de les arts plàstiques, com a complement imprescindible per a l’estudi d’aquests anys.
      D’altra banda, la Fundació col·labora amb entitats públiques o privades dipositàries de material d’investigació relacionat amb als objectius fundacionals, com ara arxius, museus, biblioteques, hemeroteques o col·leccions particulars.
      Finalment, la Fundació, com a complement dels objectius inicials, ha anat estenent les seves activitats editorials a períodes històrics més recents incidint en els heterodoxos que han estat marginats dels circuits culturals més influents i, per tant, han restat fora de l’abast del gran públic.

ACTIVITATS


      Durant els trenta anys llargs d’investigació, divulgació i gestió editorial, la Fundació ha incidit, sobretot i com a objectiu prioritari, en l’anomenada Colla de Sabadell, encapçalada pels Obiols, Oliver, Trabal… l’obra dels quals és una presència constant en la llista de publicacions, que es pot consultar en aquesta mateixa web.
      A part d’aquesta activitat editorial, la Fundació ha organitzat concerts, conferències, lectures i exposicions. Entre les primeres recordem el Concert Mompou, celebrat a la cripta Gaudí de la Colònia Güell, en el centenari de Joaquim Folguera o els Concerts d’Estiu al Marquet de les Roques de la Vall d’Horta. I dues grans exposicions. El desembre de 1996, amb motiu del desè aniversari de la mort de Joan Oliver, la Fundació va muntar l’exposició “Marines soledats” amb el fons fotogràfic de la família Oliver, que incloïa imatges de joventut i de l’anada i el retorn de l’exili. Una exposició que va itinerar una dotzena d’anys per tots els Països Catalans. Tres anys més tard, el 1999, en el centè aniversari del naixement de Joan Oliver i de Francesc Trabal, es va inaugurar al Casal Pere Quart la gran exposició del Centenari, referent encara avui de la imatge viva de la Colla. D’aquesta exposició, n’ha quedat un testimoni gràfic en l’edició La Colla de Sabadell. Entre el Noucentisme i l’Avantguarda, profusament il·lustrat, que reprodueix els textos, les fotos i les escenografies del muntatge. I encara la mostra del Centenari va ser acollida fins el 2006 a les Cotxeres del Marquet de les Roques, a la Vall d’Horta, exposició que es va convertir en motiu de “pelegrinatge” de molts sabadellencs els caps de setmana.
      La Fundació a més va col·laborar amb l’Ajuntament de Sabadell perquè el fons personal de Joan Oliver ingressés a l’Arxiu Històric de la ciutat. I va gestionar, prop d’Anna Maria Prat, el retorn del fons documental dels seus oncles Francesc i Josep Maria Trabal i del seu pare Joan Prat-Armand Obiols que la família havia conservat a Santiago de Xile. Anna Maria Prat a més va confiar a la nostra fundació la tutela del llegat de la seva família recuperat de l’exili.