Contacte

Fundació La Mirada

Fundació Mercè Rodoreda
Carrer del Carme, 47, 08001 Barcelona
fmr@iec.cat

Distribució de les publicacions:
Llibreria de l’Institut d’Estudis Catalans
Tel. 93 270 16 36
Carrer de Maria Aurèlia Capmany, 14-16, 08001 Barcelona
publicacions@iec.cat