ALOMA, 50 anys
Activitats sobre ALOMA als centres d’educació secundària

Sessió a càrrec d’una especialista:

La sessió sobre Aloma que ofereix la Fundació Mercè Rodoreda pot servir de punt de partida per a la lectura i per dur a terme alguna activitat sobre la novel·la, si es fa per començar. Però també de parada reflexiva, si es fa durant el procés d’elaboració de l’activitat, o de punt d’arribada, si es fa un cop aquesta està acabada. Això dependrà, per una banda, de l’opció de cada centre i de l’activitat que es decideixi fer i, per l’altra, de la disponibilitat de calendari de les sessions, que s’organitzaran per ordre de petició.

Si l’activitat es fa abans de la sessió, aquesta tindrà una funció introductòria i prendrà la forma d’una xerrada-diàleg amb els alumnes, consistent en explicacions generals, lectura de fragments i una conversa-debat. Si l’activitat es comença a fer o s’acaba abans de la sessió, aquesta tindrà una funció orientativa o de tancament del procés de treball, i partirà de la feina feta al centre per constituir un intercanvi d’informació, comentaris, valoracions, etc.

Ompliu el formulari

Tipus de sessió sobre Aloma que demaneu

ENVIAR