Informació legal

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, sons, bases de dades, codis i qualsevol altre material són propietat de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC), amb el NIF G-08674327, i de la Fundació Privada Mercè Rodoreda (FMR), amb el NIF G-60415106, i amb seu social al carrer del Carme, 47, de Barcelona, CP 08001, o de tercers que hagin autoritzat l'ús d'aquests continguts a l'IEC i a la FMR. Tot aquest material està a l'empara de la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual.

L'accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents:

1.- Queda prohibida la reproducció, còpia, ús, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altra activitat que es pugui fer amb el contingut d'aquestes pàgines web, que necessitarà sempre l'autorització expressa de l'IEC i de la FMR.

2.- L'IEC i la FMR no es responsabilitzen de la mala utilització dels continguts d'aquestes pàgines web per part de l'usuari.

3.- L'IEC i la FMR no es responsabilitzen de qualsevol informació no continguda en aquestes pàgines web i, per tant, no elaborada directament i sota el control de l'IEC i de la FMR o no publicada amb el seu nom. Concretament, l'IEC i la FMR no responen del contingut i la informació de les pàgines web de terceres persones connectades per enllaços (links) amb les pàgines web de l'IEC i de la FMR.

4.- L'IEC i la FMR es reserven el dret d'actualitzar els continguts d'aquestes pàgines web quan vulguin, i també d'eliminar-los i de limitar-hi o impedir-hi l'accés, de manera temporal o definitiva.

5.- L'IEC i la FMR no s'obliguen a controlar les informacions i les opinions que els usuaris transmetin per mitjà dels fòrums oberts en aquestes pàgines web. Sigui com sigui, l'IEC i la FMR es reserven el dret d'eliminar de les seves pàgines web qualsevol informació o opinió dels usuaris que sigui contrària a la legalitat vigent, especialment quan signifiqui una vulneració dels drets i llibertats fonamentals de la persona.

6.- L'IEC i la FMR no garanteixen que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fan responsables dels danys causats per l'accés al web o per la impossibilitat d'accedir-hi.

7.- L'IEC i la FMR donen estricte compliment a la normativa vigent sobre protecció de dades de caràcter personal (Reglament 2016/679 General de Protecció de Dades de la Unió Europea). L'usuari del web dona el seu consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza l'IEC i la Fundació a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà als seus fitxers automatizats, prèviament comunicat a l'Agència de Protecció de Dades i que es troba a la seu de l'IEC i de la FMR, carrer del Carme, 47. El responsable del fitxer és l'IEC. L'ús de les dades personals tindrà caràcter confidencial i es faran servir per a poder prestar els serveis de l'IEC i de la FMR i fer arribar informació de les activitats de l'IEC i de la FMR, d’acord amb la política de privacitat.

Per a exercir el dret d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació en el tractament i portabilitat segons es preveu en la norma, cal enviar un missatge a dades.personals@iec.cat.

8.- Quan sigui necessària la utilització d'una contrasenya o nom d'usuari per a accedir a algun servei contingut en aquestes pàgines web, l'usuari s'obliga a mantenir-la en secret i a fer-ne un ús diligent. En cas de pèrdua o utilització negligent de la contrasenya, l'usuari respondrà de la utilització que n'hagin pogut fer terceres persones.