El llegat de Mercè Rodoreda a l'Institut d'Estudis Catalans

En data de 22 de setembre de 1975, davant de notari, Mercè Rodoreda i Gurguí va declarar hereu dels drets de la propietat intel·lectual a l'Institut d'Estudis Catalans. Com a posseïdor d'aquests drets, el 25 de març de 1992, l'IEC va constituir la Fundació Mercè Rodoreda amb la finalitat de vetllar-los, de custodiar els documents de l'arxiu personal de l'escriptora i de crear una biblioteca complementària.

Així doncs, la Fundació Mercè Rodoreda disposa de l'arxiu personal de l'escriptora i d'una biblioteca complementària, ambdós ubicats a la seu de la Fundació. El catàleg està disponible en una base de dades en la qual es pot cercar pels següents camps: classificació, rerefons, autor/receptor, títol, data, lloc, matèria i cerca lliure. Al processar la cerca s'obté una llista amb els detalls del catàleg de cadascun dels documents de l'arxiu.

Trobareu accessibles en línia una selecció de documents del fons Mercè Rodoreda.

Nota: Si feu la cerca mitjançant una combinació de camps, es seleccionaran els registres que compleixin totes les condicions especificades

Identificació

Referència: Fons personals - AMR.

Títol: Arxiu Mercè Rodoreda.

Dates: 1909-1983.

Extensió: 4507 f. de documentació personal; 2877 fulls, 467 fotografies en color i blanc i negre, 17 negatius, 8 diapositives, 14 fulls de documents gràfics, 648 f. de premsa de documentació sobre la seva obra literària; 85 f. de treballs d'altri; diverses publicacions i traduccions de la seva obra; diversos fulls i publicacions sobre la seva obra plàstica; 22 pintures. La documentació en paper i fotogràfica ocupa en total 15 caixes.

Suport: Paper, material fotogràfic, material audiovisual, pintures, material gràfic.

Context

Vegeu l'apartat biogràfic de Mercè Rodoreda a «Biografia».

Contingut i estructura

Abast (geogràfic i cronològic): 1909-1983, Barcelona, París, Bordeus, França, Girona.

Contingut (tipologia, materia...): Correspondència, documentació oficial i no oficial, documents personals, fotografies, documents escrits, documents àudio-visuals, documents gràfics, premsa, publicacions, dibuixos i pintures referents a la seva vida, la seva obra literària i la seva obra plàstica.

Informació sobre valoració, selecció i eliminació: Fons personal. No es pot eliminar res. Tancat.

Transferències (si el fons és viu): Tancat (excepcionalment es van incorporant documents a l'apartat de correspondència, fruit de donacions o reproduccions).

Sistema d'organització: Vegeu el quadre de classificació a l'apartat de l'Inventari de l'Arxiu Mercè Rodoreda.

Condicions d'accés i ús

Condicions d'accés: Sol·licitud per escrit, acompanyada de l'aval d'un membre de l'Institut d'Estudis Catalans, o d'un membre d'acadèmies científiques internacionals o d'un professor d'universitat, i respectant la legislació vigent sobre propietat intel·lectual.

Condicions de reproducció: Segons legislació vigent sobre propietat intel·lectual.

Llengua del material: Català.

Característiques físiques, requisits tècnics: La major part de documentació es troba en molt bon estat de conservació, les excepcions correponen a petits esquinços o oxidacions de menor grau, que han estat detectats i tractats pertinentment. D'altra banda i de cara a una futura preservació, s'està portant a terme la digitalització completa del fons.

Instruments de descripció:

Documentació de l'arxiu: Inventari de l'Arxiu Mercè Rodoreda (vegeu-ne la descripció en l'apartat «Inventari»).

Obra pictòrica: Inventari (vegeu-ne la descripció a l'apartat «Obra plàstica»).

  Quadre de classificació

 1. Infància i adolescència
 2. Documents de tipus personal i familiar
 3. Diaris i agendes
 4. Administració
 5. Correspondència
  • Correspondència enviada
  • Correspondència rebuda
  • Correspondència entre altres persones
  • Correspondència de gestions i relació social
 6. Documents escrits
 7. Documents àudio-visuals
 8. Documents gràfics
 9. Premsa
 10. Treballs d'altres
 11. Documents d’altres procedències
 12. Dibuixos i pintures
CONSULTEU L’INVENTARI