El llegat de Mercè Rodoreda a l'Institut d'Estudis Catalans

En data de 22 de setembre de 1975, davant de notari, Mercè Rodoreda i Gurguí va declarar hereu dels drets de la propietat intel·lectual a l'Institut d'Estudis Catalans. Com a posseïdor d'aquests drets, el 25 de març de 1992, l'IEC va constituir la Fundació Mercè Rodoreda amb la finalitat de vetllar-los, de custodiar els documents de l'arxiu personal de l'escriptora i de crear una biblioteca complementària.

Així doncs, la Fundació Mercè Rodoreda disposa de l'arxiu personal de l'escriptora i d'una biblioteca complementària, ambdós ubicats a la seu de la Fundació. El catàleg està disponible en una base de dades en la qual es pot cercar pels següents camps: classificació, rerefons, autor/receptor, títol, data, lloc, matèria i cerca lliure. Al processar la cerca s'obté una llista amb els detalls del catàleg de cadascun dels documents de l'arxiu.

 

Identificació

Referència: Fons personals - AMR.

Títol: Arxiu Mercè Rodoreda.

Dates: 1909-1983.

Extensió: 4507 f. de documentació personal; 2877 fulls, 467 fotografies en color i blanc i negre, 17 negatius, 8 diapositives, 14 fulls de documents gràfics, 648 f. de premsa de documentació sobre la seva obra literària; 85 f. de treballs d'altri; diverses publicacions i traduccions de la seva obra; diversos fulls i publicacions sobre la seva obra plàstica; 22 pintures. La documentació en paper i fotogràfica ocupa en total 15 caixes.

Suport: Paper, material fotogràfic, material audiovisual, pintures, material gràfic.

Context

Vegeu l'apartat biogràfic de Mercè Rodoreda a «Biografia».

Contingut i estructura

Abast (geogràfic i cronològic): 1909-1983, Barcelona, París, Bordeus, França, Girona.

Contingut (tipologia, materia...): Correspondència, documentació oficial i no oficial, documents personals, fotografies, documents escrits, documents àudio-visuals, documents gràfics, premsa, publicacions, dibuixos i pintures referents a la seva vida, la seva obra literària i la seva obra plàstica.

Informació sobre valoració, selecció i eliminació: Fons personal. No es pot eliminar res. Tancat.

Transferències (si el fons és viu): Tancat (excepcionalment es van incorporant documents a l'apartat de correspondència, fruit de donacions o reproduccions).

Sistema d'organització: Vegeu el quadre de classificació a l'apartat de l'Inventari de l'Arxiu Mercè Rodoreda.

Condicions d'accés i ús

Condicions d'accés: Sol·licitud per escrit, acompanyada de l'aval d'un membre de l'Institut d'Estudis Catalans, o d'un membre d'acadèmies científiques internacionals o d'un professor d'universitat, i respectant la legislació vigent sobre propietat intel·lectual.

Condicions de reproducció: Segons legislació vigent sobre propietat intel·lectual.

Llengua del material: Català.

Característiques físiques, requisits tècnics: La major part de documentació es troba en molt bon estat de conservació, les excepcions correponen a petits esquinços o oxidacions de menor grau, que han estat detectats i tractats pertinentment. D'altra banda i de cara a una futura preservació, s'està portant a terme la digitalització completa del fons.

Instruments de descripció:

Documentació de l'arxiu: Inventari de l'Arxiu Mercè Rodoreda (vegeu-ne la descripció en l'apartat «Inventari»).

Obra pictòrica: Inventari (vegeu-ne la descripció a l'apartat «Obra plàstica»).

  Quadre de classificació

 1. Infància i adolescència
 2. Documents de tipus personal i familiar
 3. Diaris i agendes
 4. Administració
 5. Correspondència
  • Correspondència enviada
  • Correspondència rebuda
  • Correspondència entre altres persones
  • Correspondència de gestions i relació social
 6. Documents escrits
 7. Documents àudio-visuals
 8. Documents gràfics
 9. Premsa
 10. Treballs d'altres
 11. Documents d’altres procedències
 12. Dibuixos i pintures
CONSULTEU L’INVENTARI