En aquestes pàgines trobareu informació de la Fundació Mercè Rodoreda, entitat que va ser creada per l'Institut d'Estudis Catalans, hereu de la propietat intel·lectual de l'autora, per acord del Ple del dia 16 de setembre de 1991 i, finalment, constituïda el 25 de març de 1992.

La informació de la web està dividida en dos apartats ben diferenciats: d'una banda informació sobre l'autora i de l'altra sobre la Fundació.

En l'apartat de l'autora podreu trobar informació sobre: la biografia, la cronologia, l'obra i les traduccions. I en l'apartat de la Fundació podreu trobar informació sobre: el patronat, l'espai, la biblioteca, l'arxiu, les publicacions, els premis i els ajuts i les activitats de la Fundació.

Us convidem a fer una passejada per les nostres pàgines tot desitjant que aquesta visita virtual us permeti conèixer la figura de Mercè Rodoreda i la fundació que porta el seu nom.

La finalitat de la Fundació és tenir cura de la figura i de l’obra de l’escriptora Mercè Rodoreda, gestionar-ne el patrimoni intel·lectual, i divulgar i promoure els estudis sobre l’autora i la seva obra.

Per a la consecució dels fins fundacionals, la Fundació desenvolupa les activitats que el Patronat considera necessàries directament i/o en col·laboració amb altres entitats, institucions o persones, d’acord amb el que estableix la normativa sobre fundacions. En concret, a fi de dur a terme la finalitat fundacional, la Fundació desenvolupa les activitats que, sense ànim exhaustiu, s’enumeren a continuació:

a) Concedir premis a treballs d’investigació sobre la narrativa catalana del segle xx, titulats “Premis Fundació Mercè Rodoreda”. Cada premi ha d’ésser anunciat degudament per tal que hi puguin aspirar els qui, de qualsevol nacionalitat, vulguin fer-ho.

b) Concedir també, aplicant la mateixa normativa que per a la concessió dels premis, ajuts de tot tipus per a estudis i treballs relacionats amb la narrativa catalana del segle XX i principalment amb l’estudi i divulgació de l’obra de la senyora Mercè Rodoreda.

c) La constitució d’una biblioteca que contingui tota l’obra de la senyora Mercè Rodoreda i també les seves traduccions, i l’adquisició de tot tipus de material relatiu a l’autora per a la constitució de l’arxiu i la biblioteca Mercè Rodoreda.

d) La custòdia dels documents de la senyora Mercè Rodoreda i Gurguí que siguin de titularitat de la Fundació i dels altres que li siguin confiats.

e) Organitzar activitats relacionades amb la divulgació de l’escriptora i de la literatura catalana.

La Fundació està constituïda per un Patronat, format pels càrrecs i persones següents:

Presidenta: Teresa Cabré i Castellví (Presidenta de l'IEC)

Vicepresidentes: Maria Corominas i Piulats i Roser Salicrú i Lluch (Vicepresidentes de l'IEC)

Secretari: Àngel Messeguer i Peypoch (Secretari General de l'IEC)

Patrons nats: Ramon Pinyol i Torrents, Pere Puigdomènech i Rosell, Alícia Casals i Gelpí, Nicolau Dols i Jaume Guillamet Lloveras (Presidents de las seccions de l'IEC) i Josep M. Gurguí Puig

Patrons electius: Montserrat Bacardí i Tomàs, Damià Pons i Pons, Enric Gallén i Miret, i Marta Viñuales Granel

Comissió Tècnica:
  • Montserrat Bacardí i Tomàs
  • Enric Gallén i Miret
  • Damià Pons i Pons

La seu de la Fundació Mercè Rodoreda és a la seu de l'Institut d' Estudis Catalans, ubicat al Carrer del Carme, 47, 08001 de Barcelona. En aquest edifici hi ha l'espai dedicat a l'arxiu, la biblioteca i la secretaria.

També hi ha el Jardí Mercè Rodoreda, que conté una mostra de les flors i plantes citades en les seves obres. Visites guiades i Més informació i reserves.