Biblioteca

Cerca

Nota: Si feu la cerca mitjançant una combinació de camps, es seleccionaran els registres que compleixin totes les condicions especificades

Biblioteca

La biblioteca de la Fundació Mercè Rodoreda està formada per:

  • Les obres de l'autora.
  • Les traduccions que se n'han fet a diferents llengües.
  • Crítiques i comentaris del treball i la vida de Mercè Rodoreda.
  • Un recull de notícies aparegudes a la premsa (diària o especialitzada).
  • Material gràfic i audiovisual relacionat amb Mercè Rodoreda (pòsters, fullets, vídeos, etc.)

Aquesta informació s'actualitza periòdicament i es troba en la biblioteca de la Fundació. El catàleg està disponible en una base de dades que pot ser consultada, utilitzant els següents arguments: autor o traducció, títol, any de publicació, editor, col·lecció, tema o gènere. Completant aquesta cerca, es pot obtenir una llista de tots els detalls bibliogràfics de cada treball.