La posteritat
i els escriptors catalans

Barcelona, IEC, 25 de gener de 2024

Cartell de la jornada
Cartell de la jornada