History 1992-2020

The Mercè Rodoreda Foundation was set up in 1992 by the Institute for Catalan Studies to manage Mercè Rodoreda's intellectual property.
Its activities are carried out under copyright of the author.

Prize

Prize awarded for the best unpublished research work, in any language, on the novel and short story of the 20yh century, and especially the work of Mercè Rodoreda.

Amount: €6,000
Prizes awarded to date: 27

Grants

Grants for university graduates:

 • Study of the Catalan novel and short story of the 20th century, and especially the work of Mercè Rodoreda.
 • Study of the critical reception given to the work of Mercè Rodoreda in general or any work in particular in a country or in a group of countries.
 • Study with an free choice of subject matter related to the life or work of Mercè Rodoreda

Amount: €3,000
Grants awarded to date: 86

Archive

Manuscripts, typescripts, photographs, correspondence and artwork

5.611 items

Library

 • Mercè Rodoreda’s own work (including translations): 730 items
 • Studies and literary reviews of Mercè Rodoreda’s work: 5,965 items

Total: 6,695 items

Publications

 • Mercè Rodoreda Archive. Devoted to unpublished and scholarly editions: 8 volumes published and 2 in progress
 • Mercè Rodoreda Library. Devoted to studies: 16 volumes published and 3 in progress
 • Co-editions and special editions: 14 volumes published

Exhibitions

20 exhibitions

Commemorations

 • 1908-2008 Rodoreda Centenary Year
 • 2012 50th anniversary of the publication of The Time of the Doves
 • 2019 50th anniversary of the publication of Aloma

Translations

Mercè Rodoreda’s work has been translated into 40 languages:

Albanian, German, Arabic, Aranese, Basque, Bulgarian, Chinese, Croatian, Czech, Danish, Dutch, English (USA), English (UK), Estonian, Finnish, French, Galician, Greek, Hebrew, Hindi, Hungarian, Icelandic, Italian, Japanese, Lithuanian, Macedonian, Norwegian, Polish, Portuguese (Brazil), Portuguese (Portugal), Romanian, Russian, Sardinian, Serbian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish, Turkish and Vietnamese

Memories

2017

Awards and Grants

La Comissió Tècnica de la Fundació Mercè Rodoreda, formada pels senyors Joaquim Molas, Jordi Sarsanedas i Joan Triadú, acordà no concedir el Premi Mercè Rodoreda dels anys 1993 i 1994.

La Comissió Tècnica va concedir els ajuts als treballs següents:

 • Edició crítica de 'La mort i la primavera', de Carme Arnau
 • Organització de l'arxiu de la Fundació Mercè Rodoreda, de Núria Callarisa
 • Recerca de les referències de Mercè Rodoreda a la premsa i a la constitució d'una base de dades, d'Elisenda Pifarré i Estrada
 • Estudi sobre els articles i col·laboracions a la premsa barcelonina de l'època republicana, d'Anna M. Saludes i Amat
 • Estudi dels contes de Mercè Rodoreda, de Neus Carbonell

Mercè Rodoreda Funds

Una vegada organitzat i catalogat l'arxiu del Mercè Rodoreda Funds, es va organitzar un acte públic per a celebrar la seva inauguració, que va tenir lloc el dia 14 de juny de 1994, sota la presidència de l'Il·lm. Sr. Emili Giralt i Raventós, president de l'IEC i de la Fundació Mercè Rodoreda, i amb la participació del senyors Daniel Girat-Miracle, L'obra pictòrica de Mercè Rodoreda, Joan Anton Benach, L'obra teatral de Mercè Rodoreda; i Joan Triadú, La plaça del diamant i la novel·la de Mercè Rodoreda.

El fons va quedar dividit en tres apartats:

 • Documentació personal i correspondència
 • Documentació relativa a l'obra literària
 • Documentació relativa a l'obra plàstica

També es va crear una biblioteca integrada per les edicions de les obres de l'autora, les traduccions i la crítica.

Awards and Grants

La Comissió Tècnica de la Fundació Mercè Rodoreda, formada pels senyors Joaquim Molas, Jordi Sarsanedas i Joan Triadú, va atorgar el Premi Mercè Rodoreda als senyors Oscar Muñoz Martínez i Jordi Giramé Busquets pel Treball de documentació i investigació a l'entorn de l'espectacle: 'La senyora Florentina i el seu amor Homer' de Mercè Rodoreda.

La Comissió Tècnica també va concedir quatre ajuts per al desenvolupament dels treballs següents:

 • Edició crítica i estudi de les quatre primeres novel·les que va escriure Mercè Rodoreda. Crim. Autora: Roser Porta i Espluga Recepció crítica de l'obra de Mercè Rodoreda als Estats Units i a Canadà. Autora: María Isidra Mencos
 • El teatre a l'exili. Buidatge de la premsa catalana a l'exili (revistes, butlletins informatius de casals, ...). Autora: Maria Cristina Gibert i Bairaguet
 • Estudi del poema 'Nabí' de Josep Carner. Autor: Marçal Subiràs i Pugibet

Awards and Grants

La Comissió Tècnica va acordar concedir el Premi Mercè Rodoreda 1996 al treball La crítica frente a la obra de Mercè Rodoreda: Bibliografía selecta y comentada. Autora: María Isidra Mencos. En la reunió del Patronat del dia 19 de març també s'acordà que aquest treball es traduiria al català i a l'anglès i que el publiqués la Fundació.

La Comissió Tècnica també va acordar concedir els ajuts als treballs següents:

 • Els elements autobiogràfics i socials en l'obra narrativa de Cèlia Suñol, de Marina Cuccu
 • Edició crítica i estudi de l'obra 'Aloma' (1a versió), de María Berta Moran Arroyo
 • Edició crítica i estudi d' 'Un dia en la vida d'un home', de Roser Porta i Espluga
 • Anàlisi dels elements fantàstics en la prosa de Mercè Rodoreda, de Barbara Luczak

Awards and Grants

La Comissió Tècnica, formada pels senyors Joaquim Molas, Jordi Sarsanedas i Joan Triadú, acordà no concedir el Premi Mercè Rodoreda 1997.

La Comissió Tècnica acordà concedir els ajuts als treballs següents:

 • Mirall trencat: novel·la intimista i/o gòtica, de Carme Arnau
 • L'obra dramàtica de Mercè Rodoreda, de Francesc Massip i Montserrat Palau
 • Mirall trencat: novel·la intimista i/o gòtica, de Carme Arnau

Publications

La Fundació a la tardor iniciarà les seves Publications amb dues col·leccions una titulada 'Arxiu Mercè Rodoreda' i l'altra 'Biblioteca Mercè Rodoreda'. En la primera es publicarà el fons de l'Arxiu Mercè Rodoreda, en edició crítica i per a estudiosos i en la segona es publicaran els treballs que el Patronat de la Fundació consideri d'interès.

El disseny de les Publications ha estat fet per Ricard Giralt-Miracle.

Awards and Grants

La Comissió Tècnica, formada pels senyors Joaquim Molas, Jordi Sarsanedas i Joan Triadú, va acordar concedir el Premi Mercè Rodoreda al treball Mercè Rodoreda humorista. Vol. I: Estils, la teoria literària i les bases de l'univers narratiu (1931-1936) i Vol. II: Edició crítica. Delfí Dalmau/Mercè Rodoreda. Estils, de Roser Porta i Espluga.

La Comissió Tècnica també va acordar concedir els ajuts als treballs següents:

 • Una novel·la són paraules (Introducció a la narrativa de Mercè Rodoreda), de Llorenç Soldevila
 • Estudi de la producció narrativa de Mercè Rodoreda publicada a la pàgina dominical del diari 'La Publicitat', de Marianna Tuccio Estudi crític de la novel·la 'Del que hom no pot fugir', de Roser Porta i Espluga
 • Anàlisi dels finals dels contes de Mercè Rodoreda, de Josepa Martínez

Publications

Va ser publicat el primer llibre de la col·lecció 'Arxiu Mercè Rodoreda': La mort i la primavera, a cura de Carme Arnau.

Aquesta publicació es va enviar a les acadèmies, biblioteques universitàries, lectorats de català de les universitats, centres d'estudi de Catalunya, centres de documentació de Catalunya, oficines d'intercanvi i casals catalans.

Awards and Grants

La Comissió Tècnica acordà no concedir el Premi Mercè Rodoreda 1999.

La Comissió Tècnica va concedir l'ajut a la senyora Rosa Leone per a la realització del treball: Realització d'un estudi sobre l'obra de l'escriptora, i més concretament sobre la transposició cinematogràfica de «La plaça del Diamant».

Publications

Es va publicar el llibre Un cafè i altres narracions, recopilació de contes que havien estat publicats a La Publicitat i a d'altres revistes i diaris dels anys trenta . Va estar confegida per la senyora Carme Arnau, amb il·lustracions d'Avel·lí Artís Gener.

Awards and Grants

La Comissió Tècnica formada pels senyors Joaquim Molas, Jordi Sarsanedas i Joan Triadú, va acordar no concedir el Premi Mercè Rodoreda i va concedir els ajuts als treballs següents:

 • Mercè Rodoreda, narradora lírica, de Paulí Arenas
 • Estudi sobre la vida i l'exili de Mercè Rodoreda, de Mercè Ibarz
 • Edició, ordenació i estudi de la poesia de Mercè Rodoreda, d'Abraham Mohino i Batet
 • Tractament de la burgesia catalana a l'obra de Mercè Rodoreda, d'Eulàlia Moreta

Awards and Grants

El dia 24 d'abril de 2002 la Comissió Tècnica de la Fundació Mercè Rodoreda, formada pels senyors Joaquim Molas, Jordi Sarsanedas i Joan Triadú, va atorgar el Premi Mercè Rodoreda a la senyora Christine Arkinstall pel treball Gender, class and nation: Mercè Rodoreda and the subjects of Modernism.

La Comissió Tècnica també va concedir tres ajuts per al desenvolupament dels treballs següents:

 • Estudi d'edició de l'epistolari complet Mercè Rodoreda - Joan Prat, Joan Prat - Mercè Rodoreda comprès entre els anys 1941-1971, de Marta Nadal i Brunés.
 • En el mirall de l'altre Mèxic i la narrativa catalana de l'exili, 1939-1975, de Carlos Guzmán Moncada.
 • Estudi introductori, selecció i bibliografia de l'obra poètica de Mercè Rodoreda, d'Abraham Mohino i Balet.

Publications

Primeres novel·les. Vol. II: Un dia de la vida d'un home: Crim, a cura de Roser Porta. Barcelona, 2002 (Arxiu Mercè Rodoreda; 4).

Mercè Rodoreda, una poética de la memoria. Barcelona, Institut d'Estudis Catalans i Fundació Mercè Rodoreda, 2002. Catàleg de l'exposició feta a Madrid amb el mateix títol.

Other activities

L'Institut d'Estudis Catalans i la Fundació Mercè Rodoreda van col·laborar en l'exposició «Mercè Rodoreda, una poética de la memoria», organitzada pel programa «Cataluña hoy» de la Generalitat de Catalunya. El comissari de l'exposició va ser el senyor Joaquim Molas, amb l'ajut de les senyores Carme Arnau, Marta Nadal i M. Berta Morán. L'exposició va tenir lloc al Salón de Baile del Círculo de Bellas Artes de Madrid, del 22 d'abril al 2 de maig de 2002.

Aquesta exposició sobre l'obra literària de Mercè Rodoreda ha estat dissenyada en tres plans: el fons històric, les relacions de Mercè Rodoreda amb el context històric i la vida i l'obra de Mercè Rodoreda. Els períodes en què s'ha dividit són: infantesa (1908-1930), República i Guerra Civil (1931-1939), postguerra a França (1939-1953), Ginebra (1954-1972) i l'últim període a Romanyà de la Selva (1973-1983). Durant l'exposició es van projectar la pel·lícula La plaça del Diamant, el vídeo de l'obra de teatre La senyora Florentina i el seu amor Homer i el vídeo de l'entrevista amb Joaquín Soler Serrano.

La Fundació Mercè Rodoreda, que es va fer càrrec del catàleg de l'exposició, va cedir el material següent: documents originals, les primeres edicions de les Publications de l'autora, les traduccions d'aquestes Publications, guardons de premis, pintures de l'autora, i el bust d'Apel·les Fenosa.

Awards and Grants

La Comissió Tècnica de la Fundació Mercè Rodoreda, formada pels senyors Joaquim Molas, Jordi Sarsanedas i Joan Triadú, va atorgar el Premi Mercè Rodoreda al treball Les rondalles meravelloses i llegendes d'Enric Valor: Estudi de les fonts i hermenèutica, de Jaume Albero Poveda.

La Comissió Tècnica també va concedir dos ajuts per al desenvolupament dels treballs següents:

 • Carme Arnau i Faidella, La primera edició d'Aloma i comparació amb la segona edició.
 • Ester Vinyes-Miralpeix i Sala, Els móns fantàstics de Viatges i flors.

Publications

Mercè Rodoreda: una bibliografia crítica (1963-2001), a cura de Maria Isidra Mencos. Barcelona, 2002 (Biblioteca Mercè Rodoreda; 1).

Agonia de llum: La poesia secreta de Mercè Rodoreda, a cura d'Abraham Mohino i Balet. Barcelona: Angle, 2002. (Llibres de la frontera ; 3). Amb la col·laboració de la Fundació Mercè Rodoreda.

Other activities

Presentació del llibre Agonia de llum: La poesia secreta de Mercè Rodoreda. El dia 10 de desembre va tenir lloc la presentació d'aquesta obra a la Sala Puig i Cadafalch de l'Institut d'Estudis Catalans. Hi assistiren el president de l'IEC i president de la Fundació Mercè Rodoreda, el senyor Josep Laporte i Salas; el director i gerent d'Angle Editorial, el senyor Eudald Tomasa i Garroset; el curador de l'obra, el senyor Abraham Mohino i Balet, i els membres de la Comissió Tècnica de la Fundació Mercè Rodoreda, els senyors Joaquim Molas, Jordi Sarsanedas i Joan Triadú.

Amb motiu dels vint anys de la mort de Mercè Rodoreda han estat organitzats diversos actes commemoratius:

 • Homenatge a Mercè Rodoreda. Sant Feliu de Guíxols, 13 i 14 de març de 2003. Organitzat per l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols amb la col·laboració de l'Institut d'Estudis Catalans i la Fundació Mercè Rodoreda. Durant aquests dos dies es van organitzar diversos actes, entre els quals destaquen la interpretació musicada de fragments de La mort i la primavera i la conferència sobre el projecte cinematogràfic de La mort i la primavera.
 • Setmana Rodoreda. Girona - Romanyà de la Selva, del 7 al 13 d'abril de 2003. Organitzada per la Universitat de Girona, l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro, l'Institut d'Estudis Catalans i la Fundació Mercè Rodoreda, en aquesta setmana es van fer una sèrie d'actes de temàtiques diferents que van tenir lloc a Girona, Santa Cristina d'Aro i Romanyà de la Selva, entre els quals destaquem la presentació del llibre Agonia de llum, la interpretació musicada de La mort i la primavera, el simposi sobre vint anys d'estudis rodoredians, la conferència «Rodoreda i Romanyà» i, com a cloenda, la lectura ininterrompuda de textos de Mercè Rodoreda a la plaça de l'Església de Romanyà de la Selva durant dotze hores.
 • Hores de lectura de Cerdanyola del Vallès: Sant Jordi 2003. Cerdanyola del Vallès, 22 i 23 d'abril de 2003. Amb l'objectiu de promoure la lectura, l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, a través del Projecte ELE, i amb la col·laboració de l'Institut d'Estudis Catalans i la Fundació Mercè Rodoreda, va organitzar la tercera edició de les vint-i-quatre hores de lectura pública i ininterrompuda, que aquest any han estat dedicades a Mercè Rodoreda. La inauguració va tenir lloc el dia 22 d'abril a les set del vespre a la sala de plens de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, amb l'assistència del secretari de la Fundació i secretari general de l'IEC, el senyor Salvador Alegret i Sanromà.
 • Simposi «La plaça del Diamant de Mercè Rodoreda, en el record». Barcelona, 4 i 5 de juny de 2003. Inaugurat pel president de l'Institut d'Estudis Catalans i president de la Fundació Mercè Rodoreda, el senyor Josep Laporte i Salas, i pels membres de la Comissió Tècnica de la Fundació, els senyors Joaquim Molas, Jordi Sarsanedas i Joan Triadú. També hi participaren el senyor Carles Miralles, que va pronunciar la conferència «En el forat de la mort»; el professor Pere Rosselló, «L'any de La plaça del Diamant»; la professora Maria Campillo, «El context històric de La plaça del Diamant»; la crítica literària Carme Arnau, «Colometa: la creació d'un personatge», i el dramaturg Josep Maria Benet i Jornet, «La plaça del Diamant: versions teatrals». El simposi es va tancar amb la col·laboració dels senyors Josep M. Castellet i Jordi Sarsanedas i la senyora Anna Maria Saludes, que van participar en una taula rodona en la qual va actuar de moderador el senyor Joaquim Molas. Durant el simposi l'actriu Rosa Novell va fer una lectura del darrer capítol de La plaça del Diamant.

Awards and Grants

El dia 17 de març de 2004 la Comissió Tècnica de la Fundació Mercè Rodoreda, formada pels membres de l'Institut d'Estudis Catalans Joaquim Molas, Jordi Sarsanedas i Joan Triadú, va acordar concedir, per majoria, el Premi Mercè Rodoreda a la senyora Elisenda Masgrau i Peya pel treball Towards a poetics of the «unhomed»: The spaces of home in the writings of Katherine Mansfield, Barbara Hanrahan and Mercè Rodoreda.

I atorgar els ajuts, per unanimitat, a:

 • Abraham Mohino i Balet. Títol del treball: Memòria. Rodoreda entrevistada
 • Francesca Romana Uccella. Títol del treball: La obra de Mercè Rodoreda entre memoria e identidad en el barrio de Gràcia y en Romanyà de la Selva

Other activities

 • Exposició i actes commemoratius. L'IES Dolors Mallafré i Ros i la Biblioteca Armand Cardona Torrandell van organitzar diversos actes: una exposició commemorativa del fons bibliogràfic de l'autora; una exposició de dibuixos, fotografies, murals i altres materials elaborats pels alumnes, del 29 de novembre de 2003 al 31 de desembre de 2003; una representació dramatitzada basada en contes de Mercè Rodoreda, a càrrec dels mateixos alumnes, i, el dia 19 de desembre de 2003, una lectura ininterrompuda de textos de Mercè Rodoreda en diferents idiomes.
 • Exposició 'Mercè Rodoreda: una poètica de la memòria' en versió catalana al Claustre del Monestir de Sant Cugat del Vallès en col·laboració amb la Institució de les Lletres Catalanes. Del 26 d'octubre al 14 de novembre de 2004.

Awards and Grants

La Comissió Tècnica va acordar concedir, per majoria, el Premi Mercè Rodoreda a la Sra. Neus Real Mercadal pel treball Les novel·listes dels anys trenta: obra narrativa i recepció crítica, per l’interès de la temàtica tractada, per la recerca realitzada, sobretot per la recerca hemerogràfica que s’estructura segons el guió; i pels resultats obtinguts.

També va acordar, per majoria, concedir un ajut al treball de la senyora Mercè Ibarz Temps de reconstrucció. L’obra de Mercè Rodoreda en el context de les arts dels anys 50, i va designar com a tutor al senyor Jordi Sarsanedas.

 • Carme Arnau i Faidella, La primera edició d'Aloma i comparació amb la segona edició.
 • Ester Vinyes-Miralpeix i Sala, Els móns fantàstics de Viatges i flors.

Archive and Library

La Fundació, d’acord amb els criteris establerts per la Comissió Tècnica, ha actualitzat el seu lloc web (www.mercerodoreda.org), que ha rebut una subvenció de la Institució de les Lletres Catalanes.

Durant aquest curs, l’Archive and Library de la Fundació ha rebut cent vint-i-dues consultes d’investigadors.

Other activities

Exposició Mercè Rodoreda: una poètica de la memòria. La versió catalana de l’exposició ha estat subvencionada per la Institució de les Lletres Catalanes. Els llocs on ha estat presentada l’exposició fins ara han estat els següents:

 • Claustre del Monestir de Sant Cugat del Vallès, del 26 d’octubre al 14 de novembre de 2004, en el marc de la quarta edició de Poesia a Sant Cugat. Acte organitzat per l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.
 • Sala del Teatre Metropol de Tarragona, del 18 de febrer al 13 de març de 2005. Acte organitzat per l’Ajuntament de Tarragona.
 • Sala Fortuny del Centre de Lectura de Reus, del 13 d’abril al 12 de maig de 2005, en el marc de la IV Setmana de les Lletres.
 • Sala d’Exhibitions dels Serveis Territorials de Lleida de la Generalitat de Catalunya, del 3 de juny al 22 de juliol de 2005.

Jornada Armand Obiols/Joan Prat i Esteve (1904-1971)

Amb motiu del centenari del naixement d’Armand Obiols, l’Aula Carles Riba de la Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona i la Fundació La Mirada, amb la col·laboració de l’Institut d’Estudis Catalans i de la Fundació Mercè Rodoreda, van organitzar una jornada commemorativa, que va tenir lloc el dia 22 de desembre de 2004.

Awards and Grants

La Comissió Tècnica va acordar concedir, per majoria, el Premi Mercè Rodoreda a la Sra. Neus Real Mercadal pel treball Les novel·listes dels anys trenta: obra narrativa i recepció crítica, per l’interès de la temàtica tractada, per la recerca realitzada, sobretot per la recerca hemerogràfica que s’estructura segons el guió; i pels resultats obtinguts.

També va acordar, per majoria, concedir un ajut al treball de la senyora Mercè Ibarz Temps de reconstrucció. L’obra de Mercè Rodoreda en el context de les arts dels anys 50, i va designar com a tutor al senyor Jordi Sarsanedas.

 • Carme Arnau i Faidella, La primera edició d'Aloma i comparació amb la segona edició.
 • Ester Vinyes-Miralpeix i Sala, Els móns fantàstics de Viatges i flors.

Archive and Library

La Fundació, d’acord amb els criteris establerts per la Comissió Tècnica, ha actualitzat el seu lloc web (www.mercerodoreda.org), que ha rebut una subvenció de la Institució de les Lletres Catalanes.

Durant aquest curs, l’Archive and Library de la Fundació ha rebut cent vint-i-dues consultes d’investigadors.

Other activities

Exposició Mercè Rodoreda: una poètica de la memòria. La versió catalana de l’exposició ha estat subvencionada per la Institució de les Lletres Catalanes. Els llocs on ha estat presentada l’exposició fins ara han estat els següents:

 • Claustre del Monestir de Sant Cugat del Vallès, del 26 d’octubre al 14 de novembre de 2004, en el marc de la quarta edició de Poesia a Sant Cugat. Acte organitzat per l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.
 • Sala del Teatre Metropol de Tarragona, del 18 de febrer al 13 de març de 2005. Acte organitzat per l’Ajuntament de Tarragona.
 • Sala Fortuny del Centre de Lectura de Reus, del 13 d’abril al 12 de maig de 2005, en el marc de la IV Setmana de les Lletres.
 • Sala d’Exhibitions dels Serveis Territorials de Lleida de la Generalitat de Catalunya, del 3 de juny al 22 de juliol de 2005.

Jornada Armand Obiols/Joan Prat i Esteve (1904-1971)

Amb motiu del centenari del naixement d’Armand Obiols, l’Aula Carles Riba de la Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona i la Fundació La Mirada, amb la col·laboració de l’Institut d’Estudis Catalans i de la Fundació Mercè Rodoreda, van organitzar una jornada commemorativa, que va tenir lloc el dia 22 de desembre de 2004.

Awards and Grants

La Comissió Tècnica de la Fundació Mercè Rodoreda va acordar concedir el Premi Fundació Mercè Rodoreda 2007 al treball de la senyora Sílvia Mas i Sañé Les novel·les d’exili d’Avel·lí Artís-Gener.

La Comissió Tècnica també va acordar concedir els ajuts següents:

1. Aldavert Garcia, Sílvia
Títol del treball: Mercè Rodoreda i el viatge pel temps. Anàlisi comparativa amb les obres de Virginia Woolf o James Joyce.
Tutor: Joaquim Mallafrè

2. Arnau, Carme
Títol del treball: Recull de cartes de Mercè Rodoreda
Tutor: Joaquim Molas

3. Uccella, Francesca Romana
Títol del treball: Mercè Rodoreda escriptora i amiga. Records personals
Tutor: Joaquim Molas

Archive and Library

L’arxiu ha continuat atenent les consultes dels estudiosos, aproximadament unes cent quaranta durant aquest període, i també ha rebut la visita d’alumnes de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona i també d’alumnes de batxillerat.

Activities

El dia 29 de març de 2007, va tenir lloc a la sala Prat de la Riba de l’Institut d’Estudis Catalans, una sessió en memòria de Jordi Sarsanedas (1924-2006). Aquesta sessió va ser organitzada per la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans, amb la col•laboració de la Fundació Mercè Rodoreda.

La Institució de les Lletres Catalanes ha finançat la traducció dels continguts de la pàgina web de la Fundació Mercè Rodoreda al castellà, a l’anglès i a l’alemany.

L’Ajuntament de Santa Cristina va organitzar, conjuntament amb la Fundació Mercè Rodoreda i la Universitat de Girona, una lectura de textos de Mercè Rodoreda el dia 22 d’abril de 2007 a Romanyà de la Selva, de les 11 del matí a les 2 del migdia.

L’Institut d’Estudis Catalans i la Fundació Mercè Rodoreda col•laboren amb l’Institut Municipal del Paisatge Urbà, en el projecte Ciutadanes. Ruta de les Dones de Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat i Sant Adrià de Besòs. La Fundació ha editat un tríptic explicatiu de la relació d’aquest jardí amb Mercè Rodoreda, que inclou un text de Joaquim Molas.

memories.exposicions.title

«Mercè Rodoreda: una poètica de la memòria»

L’exposició s’ha exhibit a Sant Feliu de Guíxols, al Museu d’Història, ubicat a l’antic Hospital, des del mes de novembre de 2006 i fins al mes de maig de 2007.

Awards and Grants Fundació Mercè Rodoreda 2008

La Comissió Tècnica de la Fundació Mercè Rodoreda acordà no adjudicar el Premi Fundació Mercè Rodoreda i també acordà no adjudicar els ajuts als treballs atesa la qualitat dels treballs presentats.

Publications

Ha estat publicat per la Fundació en la col·lecció Biblioteca Mercè Rodoreda el llibre Mercè Rodoreda i l’humor (1931-1936): les primeres novel·les, el periodisme i Polèmica, del qual és autora Roser Porta i Espluga.

Durant l’any 2008 la Comissió Tècnica de la Fundació Mercè Rodoreda, juntament amb la Institució de les Lletres Catalanes i l’Institut Ramon Llull, ha estat dedicada gairebé de manera exclusiva a l’organització i gestió de l’Any Rodoreda. Per a més informació consulteu www.anyrodoreda.cat

Awards and Grants Fundació Mercè Rodoreda 2009

La Comissió Tècnica de la Fundació Mercè acordà concedir els dos premis convocats per a l’any 2009 a:

Sànchez Gordaliza, Judith
Títol del treball: Recepció i difusió internacionals de Mercè Rodoreda: obra original, crítica i traducció.
Directora de tesi: Lluïsa Cotoner Cerdó. Universitat de Vic.

Cornellà Detrell, Jordi
Títol del treball: Writting between the Lines: Literature as a response to cultural and political repression in Franco’s catalonia.

I acordà concedir els ajuts a:

Bruch Pla, Araceli i Sancho Ferrer, Víctor
Títol del treball: Les bruixes de Rodoreda. La companyia Bruixes de dol i La sala de les nines.
Tutor: Joaquim Molas

Lacueva i Lorenz, Maria
Títol del treball: L’abast de la novel·la catalana escrita per dones al País Valencià entre 1939 i 1976: primera aproximació crítica.
Tutor: Joaquim Mallafrè

D. MacGregor, Nicola
Títol del treball: Gender and representation in the work of Mercè Rodoreda
Tutor: Carles Miralles

Pel que fa als Premi per a treballs de recerca de batxillerat, atesa la qualitat dels treballs, la Comissió Tècnica acordà concedir dos premis:

Treball: Mercè Rodoreda: 'Escric per sentir-me'
Alumna: Judit López Balagué
Tutora: Mercè Mosoll Borràs
Centre: Institut d’Educació Secundària La Serra, de Mollerussa

Treball: Mirall trencat, del llibre a la televisió. Anàlisi comparativa dels personatges femenins
Alumna: Anna Castarlenas Sabaté
Tutora: Rosa Roca Alonso
Centre: Institut d’Educació Secundària d’Almenar

Year Rodoreda 1908-2008 activities

Durant l’any 2008 la Comissió Tècnica de la Fundació Mercè Rodoreda, juntament amb la Institució de les Lletres Catalanes i l’Institut Ramon Llull, ha estat dedicada gairebé de manera exclusiva a l’organització i gestió de l’Any Rodoreda. Per a més informació consulteu www.anyrodoreda.cat

Awards and Grants 2010

La Comissió Tècnica de la Fundació Mercè acordà concedir el premi convocat per a l’any 2010 a:

Arnau i Faidella, Carme
Títol del treball: Mercè Rodoreda, l’obra de postguerra: Exili i escriptura.

I acordà concedir els ajuts a:

Maestre Brotons, Antoni
Títol del treball: L'obra de Quim Monzó en els setanta
Tutor: Joaquim Mallafrè

Julià Garriga, Jordi
Títol del treball: La poesia d’exili de Mercè Rodoreda.
Tutor: Carles Miralles

Publications

S’han editat les Publications que tanquen l’Any Rodoreda. Aquestes Publications han comptat amb la col·laboració de la ILC, de l’IRL, de la SECC i de l’Obra Social de CatalunyaCaixa:

 • Memòria d’activitats Any Rodoreda 1908-2008
 • Actes del Congrés Internacional Mercè Rodoreda
 • Quadern del Centenari
 • Una novel·la són paraules (cicle de conferències de l’any Rodoreda)

Awards and Grants 2011

La Comissió Tècnica de la Fundació Mercè Rodoreda acordà concedir el premi a:

Barbara Luczak
Títol del treball: Espacio y memoria. Barcelona en la novela catalana contemporánea.

I acordà concedir els ajuts a:

Laura Giuseppina Mongiardo
Títol del treball: “La meva Cristina i altres contes”, opera cardine della poética rodorediana. Una proposta de traduzione.
Tutor: Joaquim Mallafrè

Meritxell Talavera i Muntané
Títol del treball: Retòrica en i de Mercè Rodoreda
Tutor: Carles Miralles

Other activities

La Fundació ha col·laborat amb l’Instituto Cervantes en l’exposició «20 trajes para Rusia» i en l’exposició «20 trajes. Diálogos entre moda y literatura» que s’han exhibit durant l’any 2011 a Tòquio, Pequín, Estambul, Milà, Brussel·les, Budapest i Moscou.

I també ha col·laborat amb l’Associació d’Editors de Madrid, juntament amb els transports públics de Madrid, en la campanya «Libros a la calle», en què, en els autobusos d’aquesta ciutat es podia llegir un fragment d’una novel·la. En aquest cas de La plaça del Diamant.

Awards and Grants 2012

La Comissió Tècnica va acordar concedir el Premi Fundació Mercè Rodoreda 2012 a:  

Eva Bru-Domínguez
Títol del treball: Beyond containment: Corporeality in Mercè Rodoreda’s literature

I va acordar concedir els ajuts a:

Andratx Badia Escola
Títol del treball: Una novel·la per assajar: Formes narratives de la generació literària dels 70
Tutor: Joaquim Molas

Anna Elgar
Títol del treball: Women and the places and spaces of London and Barcelona
Tutor: Joaquim Mallafrè

Publications

Han estat publicats en la col·lecció «Biblioteca Mercè Rodoreda» els llibres següents:

 • Mercè Rodoreda, l’obra de postguerra: exili i escriptura, del qual és autora Carme Arnau.
 • Espai i memòria. Barcelona en la novel·la catalana contemporània (Rodoreda-Bonet-Moix-Riera-Barbal), del qual és autora Barbara Luczak.

També s’han publicat les Actes de les Jornades de Mercè Rodoreda a la Toscana, en col·laboració amb la Universitat Roma3, que es van celebrar durant l’any 2008.

Other activities

La Fundació va acollir la inauguració de la trobada d’editors literaris Making Catalan Literature Travel for International Publishers, organitzada per l’Institut Ramon Llull, que va tenir lloc a Barcelona dels diez 18 a 21 de juny de 2012.

Amb motiu dels cinquanta anys de l’edició de La plaça del Diamant s’estan portant a terme diferents activitats:

 • El Servei de Biblioteques de la Diputació de Girona, està fent itinerar l’exposició «Mercè Rodoreda, 1908-1983», feta per l’Institut Català de les Dones, per les biblioteques de la província de Girona.
 • La Fundació i l’IEC han preparat una adaptació de l’exposició «Rodoreda, espejo de lenguas», que es va inaugurar a Madrid l’any 2008, i que conté uns plafons amb fragments de La plaça del Diamant en diverses llengües. L’exposició que porta per títol «Rodoreda, mirall de llengües. La plaça del Diamant, cinquanta anys» es complementa amb material relacionat amb aquesta obra: premsa, correspondència i cobertes de traduccions. Aquesta exposició està disponible per fer itinerància:
  • IEC-Casa de Convalescència
   23.04.2012 a 19.09.2012
  • Sala d’exposició de la seu del Districte de Gràcia
   Plaça de la Vila de Gràcia, 2
   Barcelona: 25.09 a 19.10.2012
  • Centre Cultural Mercè Rodoreda
   Carrer Major,  69
   Sant Joan Despí: 29.11.2012 a 19.01.2013
 • La Fundació i l’IEC han col·locat unes plaques de senyalització de les plantes del Jardí Mercè Rodoreda de la Casa de Convalescència i també s’organitzen visites guiades.

Awards and Grants 2013

El Premi  Fundació Mercè Rodoreda va quedar desert.

La Comissió Tècnica, atès que no s’havia presentat cap treball al Premi Mercè Rodoreda d’enguany, va acordar concedir cinc ajuts:

Noemí Llanas-Gómez
Títol del treball: La influència d’Andreu Nin en la narrativa de postguerra de Mercè Rodoreda: arguments, literatura russa i política.
Tutor: Joaquim Mallafrè

Jordi Marrugat Domènech
Títol del treball: Les relacions entre l’obra narrativa de Mercè Rodoreda i l’obra narrativa de William Faulkner
Tutor: Joaquim Mallafrè

Neus Penalba Suárez
Títol del treball: L’última narrativa de Mercè Rodoreda
Tutor: Carles Miralles

Meritxell Talavera i Muntané
Títol del treball:La plaça del Diamant: edició genètica. Escriptura i estil
Tutor: Carles Miralles

Maria Rosa Villanueva i Puig
Títol del treball: Realització d’un catàleg raonat online de l’obra plàstica de Mercè Rodoreda
Tutor: Joaquim Molas

Publications

 • Treballs preparatoris del volum III de les Obres completes de Mercè Rodoreda, que es publicarà, en règim de coedició amb Edicions 62, amb el títol Obra de joventut. Aquest volum inclourà: Sóc una dona honrada?, Del que hom no pot fugir, Un dia en la vida d’un home, Crim, Aloma (1938), els Contes infantils, Estils (amb Delfí Dalmau) i Periodisme.
 • Edició del llibre Mercè Rodoreda. Entrevistes, a cura d’Abraham Mohino. Aquesta publicació conté quaranta-dues entrevistes fetes a Mercè Rodoreda.
 • Edició del llibre L’abrupta llengua, assaig de Jordi Julià sobre la poesia de Mercè Rodoreda, en coedició amb Eumo Editorial.

Other activities

L’exposició «Rodoreda, mirall de llengües. La plaça del Diamant, cinquanta anys» ha continuat la seva itinerància:

 • Espai Putxet
  C/ Marmellà, 13
  Barcelona: 25.02 a 22.03.2013
  Més informació
 • Casal de Barri Can Rectoret (Collserola)
  C/ de la Via Làctia, 4
  Barcelona: 1 al 31.04.2013
 • Xarxa de biblioteques de Girona:
  • Biblioteca de Santa Cristina d’Aro
   Dates: 15.5 a 5.6.2013
  • Biblioteca de Ripoll
   Dates: 4 al 27.7.2013
  • Biblioteca de Sarrià de Ter
   Dates: 29.7 al 19.8.2013
  • Biblioteca de Palafrugell
   Dates: 16.9 al 7.10.2013
  • Biblioteca de Castelló d’Empúries
   Dates: 5 al 26.11.2013
  • Biblioteca de Vidreres
   Dates: 29.11 al 31.12.2013

L’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro, la Càtedra Maria Àngels Anglada de la Universitat de Girona, i la Fundació Mercè Rodoreda (IEC) van organitzar una jornada, el dia 13 d’abril de 2013, a Romanyà de la Selva per a commemorar els trenta anys de la mort de l’escriptora. La jornada va consistir en un concert a càrrec de la Coral Santa Cecília i una lectura de textos de l’autora a la plaça de l’Església, a la tarda es va fer l’itinerari literari i com a cloenda una ofrena floral a la tomba de Mercè Rodoreda. 

Awards and Grants 2014

La Comissió Tècnica va acordar no concedir el premi a cap dels treballs presentats però, per diverses raons, va creure oportú destacar-ne dos amb un accèssit:

 • Anne Charlon: Feliçment, era novel·lista: Maria Aurèlia Capmany.
 • Maria Lacueva i Lorenz: Les narradores valencianes de postguerra: recepció crítica i propostes d’anàlisi.

Grants Fundació Mercè Rodoreda

La CT va acordar concedir un ajut:

Trinidad Escudero Alcamí
Títol del treball: La recepció crítica i la divulgació de La plaça del Diamant de Mercè Rodoreda.
Tutor: Joaquim Mallafrè.

Other activities

L’exposició «Rodoreda, mirall de llengües. La plaça del Diamant, cinquanta anys», organitzada per la Fundació Mercè Rodoreda i l’Institut d’Estudis Catalans, després d’exhibir-se a diverses localitats de Barcelona i Girona, s’ha exposat a dos espais de Tarragona, gràcies a la col·laboració de la Fundació Privada Mútua Catalana i a l’Ajuntament de Tarragona:

 • Sala d’Exhibitions de la Casa de les Lletres
  Tarragona
  Dates: del 15 de maig al 15 de juny
 • Centre Cívic Bonavista
  Tarragona
  Dates: del 19 de juny al 30 de setembre

Amb motiu de la celebració del col·loqui de la North American Catalan Society (NACS), que es dedicarà a les traduccions, l’exposició es tornarà a exhibir al claustre de l’IEC, els dies 29 i 30 de juny i 1 de juliol de 2015.

Amb data 19 d’octubre de 2013, la Fundació Mercè Rodoreda va fer donació a l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro del material de l’exposició «Mercè Rodoreda, una poètica de la memòria». El dia 21 de juny de 2014 es va procedir a la inauguració de l’exposició a l’Espai Ridaura de Santa Cristina d’Aro.

Awards and Grants 2015

La Comissió Tècnica va concedir el premi a la senyora Matylda Figlerowicz pel seu treball La memòria en contrucción. La experiencia dictatorial franquista y comunista en las literaturas catalana, española y polaca, per la interrelació entre les obres literàries catalanes, poloneses i espanyoles en relació a contextos de règims totalitaris o comunistes.

Grants Fundació Mercè Rodoreda

La Comissió Tècnica va concedir els ajuts als dos treballs següents:

Laura Bolo Martínez
Títol del projecte: Mecanismes narratius en la construcció de la interioritat dels personatges en la novel·lística rodorediana
Tutor: Damiá Pons.

Noemí Llamas Gómez
Títol del projecte: Mercè Rodoreda's exile in France: Chekhov, Mansfield and the early short stories (1945-1953)
Tutor: Joaquim Mallafrè

Publications

Obres completes. El mes de desembre de 2015, ha estat editat en coedició amb el Grup 62 el volum III de les Obres completes de Mercè Rodoreda, que s’ha publicat amb el títol d’Obra de joventut.

També s'han publicat:

 • Mercè Rodoreda: A Selected and Annotated Bibliography (2002-2011), de Kathleen McNerney i Judith Sánchez.
 • “El mar” i “L'elefant” de Mercè Rodoreda, una proposta de traducció a l'italià, de Laura Mongiardo.

Other activities

La Fundació Mercè Rodoreda ha col·laborat amb Espais Escrits i el Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya en el projecte “Clàssics catalans al vostre club de lectura” ofert a les biblioteques de Catalunya. Els autors més demanats han estat Mercè Rodoreda, Manuel de Pedrolo i Josep Pla. Anna Maluquer ha estat l'encarregada de fer les dinamitzacions sol·licitades des dels clubs de lectura:

 • Biblioteca d’Agramunt
  (La plaça del Diamant)
  Data: 3.11.2015, a 2/4 de 9 del vespre
 • Biblioteca de Gandesa
  (Mirall trencat)
  Data: 5.11.2015, a 2/4 de 7 del vespre
 • Biblioteca La Muntala de Sant Vicenç de Montalt
  (Mirall trencat)
  Data: 6.11.2015, a les 7 del vespre.
 • Biblioteca Roda de Berà
  (Mirall trencat)
  Data: 30.11.2015, 18h.

Awards and Grants 2016

El Premi Fundació Mercè Rodoreda de l'any 2016 va quedar desert.

Grants Fundació Mercè Rodoreda

La Comissió Tècnica va concedir els ajuts als quatre treballs següents:

Sergio Fernández Martínez
Títol del projecte: Terriblement poètic i terriblement negre: la construcción del gótico rodorediano en La mort i la primavera.
Tutor: Damiá Pons.

Meritxell Lafuente Garcia
Títol del projecte: Malaltia i novel·la: Blai Bonet i la literatura de postguerra
Tutor: Josep Massot i Muntaner

Amaranta Sbardella
Títol del projecte: Mercè Rodoreda: El mirall trencat de la traducció
Tutor: Joaquim Mallafrè

Maria Rosa Villanueva Puig
Títol del projecte: L'obra artística de Mercè Rodoreda: entre l'imaginari pictòric i l'imaginari literari.
Tutor: Damiá Pons.

Publications

Obres completes. El mes de desembre de 2015, ha estat editat, en coedició amb el Grup 62, el volum III de les Obres completes de Mercè Rodoreda, que s'ha publicat amb el títol d'Obra de joventut. Aquest volum III es va presentar el 26 de gener a l’IEC.

El mes de juny de 2016 ha estat editat el volum Mercè Rodoreda Obra plàstica, a cura de Daniel Giralt-Miracle i Maria Rosa Villanueva.

També s'han publicat:

 • Mercè Rodoreda: A Selected and Annotated Bibliography (2002-2011), de Kathleen McNerney i Judith Sánchez.
 • “El mar” i “L'elefant” de Mercè Rodoreda, una proposta de traducció a l'italià, de Laura Mongiardo.

Other activities

Com en l'any anterior, la Fundació Mercè Rodoreda ha col·laborat amb Espais Escrits i el Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya en el projecte “Clàssics catalans al vostre club de lectura” ofert a les biblioteques de Catalunya. Anna Maluquer ha estat l’encarregada de fer les dinamitzacions sol·licitades des dels clubs de lectura:

 • Biblioteca de Berga
  Data: 27.9.2016, a les 20h
 • Biblioteca Districte 5
  Terrassa
  Data: 4.10.2016, a les 18,30h
 • Biblioteca Districte 6
  Terrassa
  Data: 12.11.2016, a les 11h del matí
 • Biblioteca Popular de d'Ulldecona
  Ulldecona
  Data: 16.12.2016, a les 20h

Awards and Grants 2017

El Premi Fundació Mercè Rodoreda de l'any 2017 ha estat atorgat a Josep M. Domènech i Gibert pel treball Nous mètodes per a la comparació de textos. El cas d''Aloma' de Mercè Rodoreda

Grants Fundació Mercè Rodoreda

La Comissió Tècnica va concedir els ajuts als dos treballs següents:

Eva Comas Arnal
Títol del treball: Els somnis en la narrativa de Mercè Rodoreda
Tutor:Joaquim Mallafrè.

Francesc Galera Porta
Títol del treball: Avel·lí Artís-Gener, traducció i alteritat. Em com i el perquè de la praxi traductora del Tísner
Tutor: Josep Massot i Muntaner

Publications

memories.2017.text4

Other activities

Com en anys anteriors, la Fundació Mercè Rodoreda ha col·laborat amb Espais Escrits i el Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya en el projecte “Clàssics catalans al vostre club de lectura” ofert a les biblioteques de Catalunya. Anna Maluquer ha estat l’encarregada de fer les dinamitzacions sol·licitades des dels clubs de lectura:

 • Biblioteca Pública Maria Barbal
  Biblioteca de Tremp
  Data: 12.1.2017 Ruta literària: 18.3.2017
 • Biblioteca Pública de Tarragona
  Tarragona
  Data: 25.1.2017
 • Biblioteca Joan Triadú
  Vic
  Data: 31.1.2017